Arbeidsprinsippet med kapasitiv berøringsskjerm

The working principle of capacitive touch screen

Prinsippoversikt

Kapasitive skjermer må realisere multi-touch ved å øke elektrodene med gjensidig kapasitans. Enkelt sagt, skjermen er delt inn i blokker, og et sett med gjensidige kapasitansemoduler i hvert område fungerer uavhengig, slik at den kapasitive skjermen kan være uavhengig Touch-tilstanden til hvert område oppdages, og etter behandling blir multi-touch ganske enkelt realisert.

Kapasitiv teknologi berøringspanel CTP (Capacity Touch Panel) bruker den nåværende induksjonen av menneskekroppen til å fungere. Den kapasitive skjermen er en firelags sammensatt glassskjerm. Den indre overflaten og mellomlaget på glassskjermen er belagt med et lag ITO (Nano Indium Tin Metal Oxide). Det ytterste laget er et beskyttende lag av kiselglass med en tykkelse på bare 0,0015 mm, og et mellomlags ITO-belegg. Som arbeidsflate trekkes fire elektroder fra de fire hjørnene, og den indre ITO er skjermlaget for å sikre arbeidsmiljøet.

Når brukeren berører den kapasitive skjermen, på grunn av det elektriske feltet i menneskekroppen, danner brukerens finger og arbeidsflaten en koplingskondensator. Fordi arbeidsflaten er koblet til et høyfrekvent signal, absorberer fingeren en liten strøm som flyter fra skjermens fire hjørner. Strømmen som strømmer gjennom de fire elektrodene er teoretisk proporsjonal med avstanden fra fingerspissen til de fire hjørnene. Kontrolleren beregner posisjonen til de fire strømforholdene nøyaktig. Den kan nå 99% nøyaktighet og har en responshastighet på mindre enn 3 ms.

Projisert kapasitivt panel

Berøringsteknologien til det projiserte kapasitive panelet Den projiserte kapasitive berøringsskjermen skal etse forskjellige ITO-ledende kretsmoduler på to lag ITO-ledende glassbelegg. De etsede mønstrene på de to modulene er vinkelrett på hverandre, og de kan betraktes som glidere som kontinuerlig endrer seg i X- og Y-retningen. Siden X- og Y-strukturene er på forskjellige overflater, dannes en kondensatorknute i krysset. Den ene glidebryteren kan brukes som en stasjonslinje, og den andre glidebryteren kan brukes som en deteksjonslinje. Når strømmen strømmer gjennom en ledning i drivlinjen, hvis det er et signal om kapasitansendring fra utsiden, vil det føre til endring av kapasitansnoden på det andre ledningslaget. Endringen av den oppdagede kapasitansverdien kan måles av den elektroniske kretsen som er koblet til den, og deretter konverteres til et digitalt signal av A / D-kontrolleren for at datamaskinen skal utføre aritmetisk prosessering for å oppnå (X, Y) akse-posisjon, og deretter oppnå formålet med posisjonering.

Under drift leverer kontrolleren sekvensielt strøm til drivlinjen, slik at det dannes et spesifikt elektrisk felt mellom hver node og ledningen. Skann deretter sensinglinjen kolonne for kolonne for å måle kapasitansendringen mellom elektrodene for å oppnå flerpunktsposisjonering. Når en finger eller et berøringsmedium nærmer seg, oppdager kontrolleren raskt endringen i kapasitans mellom berøringsnoden og ledningen, og bekrefter deretter berøringsposisjonen. Denne typen akse drives av et sett med vekselstrømssignaler, og responsen over berøringsskjermen blir registrert av elektroder på den andre aksen. Brukerne kaller dettekryss overinduksjon, eller projeksjonsinduksjon. Sensoren er belagt med X- og Y-aksen ITO-mønstre. Når en finger berører overflaten på berøringsskjermen, øker kapasitansverdien under berøringspunktet i henhold til avstanden til berøringspunktet. Kontinuerlig skanning på sensoren oppdager endring i kapasitansverdi. Kontrollchippen beregner berøringspunktet og rapporterer det til prosessoren.


Innleggstid: Mai-17-2021